پاسخ‌های کمالی به پرسش‌های مخاطبان؛

جزییات عفو سربازان فراری و جریمه‌ریالی

پس از انتشار خبر عفو جرم سربازان فراری و همچنین اعلام اجرای ثبت نام مرحله دوم جریمه ریالی، شماری از مخاطبان ابهامات و سوالاتی را مطرح کردند که جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به آنها پاسخ داده است.

سردار کمالی

خدمت سربازی از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه کاهش یافت

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از کاهش دوره خدمت سربازی در سال ۹۴ خبر داد و خدمت وظیفه در امسال را برابر سال ۹۳ و به مدت ۲۱ ماه عنوان کرد.

آخرین اخبار