بخشدار کوهپایه گفت:

تخصیص شهدای گمنام به شهر کوهپایه دمیدن روح معنوی در کالبد شهر است

جلسه ای در جهت مکان یابی و پیگیری تخصیص شهدای گمنام به شهر کوهپایه با حضور سردار موسوی مسئول کمیته ی جستجوی مفقودین و مسئولین محلی برگزار شد.

آخرین اخبار