آیین سالگرد سردار شهید حسن غازی در اصفهان برگزار شد

آیین سی امین سالگرد شهادت سردار حسن غازی اولین فرمانده گروه توپخانه 15 خرداد در اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار