جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه

«جنگ‌طلب» نیستیم اما «جوابی پشیمان‌کننده»به متجاوز خواهیم داد

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: ما از جنگ استقبال نمی‌کنیم اما اگر کسی به کشور ما تجاوز کند، چنان درسی خواهد گرفت که دیگر هرگز فکر تجاوز به سرش راه ندهد.

آخرین اخبار