عملیات مرصاد به روایت سردار علی فضلی

از مصادیق درخشش سردار فضلی ،حضور نقش آفرین او درعملیات «مرصاد» است که منافقین در۵ مرداد۶۷، دست در دست صدام، به خیال خام خود،به ایران اسلامی ، حمله کردند و امروز، پس از ۳۲سال، جریان نفاق هم‌چنان به شرارت علیه ملت ایران مشغولند.

سردار فضلی:

مردم در اغتشاشات اخیر شهید دادند اما از باورهای خود دست برنداشتند

جانشین سازمان بسیج مستضفین گفت: درود و سلام خدا به این مردم که با سرعت خط خود را جدا کردند و در مقابل اغتشاش‌گران و فتنه‌گران ایستادند و شهید تقدیم کردند ولی از باورهای خود لحظه‌ای غفلت نکردند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت:

دشمن ما آمریکا، چندکشور اروپایی و عربستان است

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: بیش از ۲ هزار گردان بسیجی درسراسر کشور آماده دفاع از کشور هستند.

آخرین اخبار