گفتگوی منتشر نشده با سردار شهید حسین همدانی/اگر طالب شهادتی بسم‌الله…+ تصاویر

این گزارش ماحصل گفتگوی منتشر نشده با سردار شهید حسین همدانی است که تیرماه سال گذشته برای شرکت در همایش بزرگ مدافعان حرم به کرمانشاه سفر کرده بود.

آخرین اخبار