شناسایی شهدای گمنام با علم و تکنیکهای پزشکی میسر شد

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین گفت:با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری کسب کردیم، معمولا بخش کوچکی از بافت نرم استخوان شهدا را پیش خود نگه می‌داریم تا بر روی آن آزمایش انجام دهند و تا آنجایی که علم و تکنیک‌های پزشکی اجازه بدهد به تدریج شهدای گمنام و دیگر شهدا شناسایی خواهند شد.

آخرین اخبار