پیام تسلیت سردار سپهبد قاسم سلیمانی

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران پیام تسلیت سردار سپهبد قاسم سلیمانی را برای ما ارسال کرده است.

آخرین اخبار