سردار منتظرالمهدی خبر داد

حرکات مخاطره آمیز، زیر ذره بین پلیس در چهارشنبه پایان سال

سخنگوی نیروی انتظامی از رصد فضای مجازی و حقیقی در آستانه چهارشنبه پایانی سال برای برخورد با هرگونه حرکات مخاطره آمیز در این شب خبر داد.

آخرین اخبار