معاون بسیج ستادکل نیروهای مسلح مطرح کرد؛

الگوگیری جوانان خارجی از فرهنگ اردوهای جهادی/اردوهای جهادی توقعات خانواده‌ها را کاهش می‌دهد

معاون بسیج ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به تاثیرات اردوهای جهادی بر خودسازی، این اردوها توقعات اضافه خانواده ها را تعدیل می کند.

آخرین اخبار