سردار سلامی:

وحشت قدرت های بزرگ مستکبر از سپاه پاسداران/ ایران را محل دفن متجاوزان خواهیم کرد

‌جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: آمریکا بداند سرزمین ایران اسلامی محل دفن همه تجاوزگرانی است که به حریم آن بخواهند کوچکترین چشم داشتی داشته باشند.

آخرین اخبار