فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد

تشدید مقررات راهنمایی و رانندگی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: چند پرونده قاچاق نفت در اصفهان به مبلغ 2 میلیارد و 155 میلیون و 300 هزار ریال کشف شد و در این رابطه در ماه گذشته 58 نفر دستگیر شدند.

آخرین اخبار