فرمانده انتظامی استان:

نیروهای مسلح باید عاری از هرگونه ضعف در ایمان و ارزش ها باشند

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: نیروهای مسلح و به خصوص نیروی انتظامی که حافظان ارزش و جان برکفان تأمین امنیت این سرزمین مقدس هستند باید عاری از هرگونه ضعف در ایمان و ارزش ها باشند و برای دستیابی به این مهم لازم است پیشگیری و آموزش را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

آخرین اخبار