مجتبی امینی هرندی

قدم هایی که در مسیرشان یاری شهدای دانشجوی شرق را مشاهده می کنند

دبیر ستاد یادواره شهدای دانشجوی شرق اصفهان گفت: 20 نهال در یکی از پارک های شهر هرند به یاد هر یک از شهدا کاشته شود و این بار می بایست با زنده نگه داشتن یاد شهدا و حرکت در راستای فرامین عزیزان آسمانی شرق اصفهان این نهال ها را آبیاری کنیم.

آخرین اخبار