فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد

تشدید مقررات راهنمایی و رانندگی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: چند پرونده قاچاق نفت در اصفهان به مبلغ 2 میلیارد و 155 میلیون و 300 هزار ریال کشف شد و در این رابطه در ماه گذشته 58 نفر دستگیر شدند.

آخرین جزئیات اسیدپاشی در اصفهان تشریح شد:

احتمال اسیدپاشی با انگیزه شخصی و ضداجتماعی / اسیدپاشی به دلیل بدحجابی صحت ندارد

فرمانده انتظامی اصفهان با تشریح جزئیات اسیدپاشی در استان، گفت: احتمال می‌رود، فرد اسیدپاش دارای شخصیت ضداجتماعی بوده و با انگیزه شخصی این کار را کرده است و شایعات مبنی بر بدحجابی صحت ندارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد

تبدیل خیابان‌های مرکزی اصفهان به پارکینگ خودرو طی چند سال آینده

فرمانده انتظامی استان اصفهان از تبدیل خیابان‌های مرکزی اصفهان به پارکینگ خودرو طی چند سال آینده خبر داد.

آخرین اخبار