فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد

روزهای سیاه برای سارقان استان اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به دستگیری 4 باند سرقت مسلحانه محموله در جاده های استان گفت:ماهی که گذشت، روزهای سیاهی برای سارقان اصفهان بود.

آخرین اخبار