دل‌نوشته فرزندان سرداران‌شهید برای علی‌دادمان

فرزندان سرداران شهید در سوگ درگذشت علی دادمان دل نوشته ای را منتشر کردند.

آخرین اخبار