دبیر انجمن تحقیقات طب سنتی ایران عنوان کرد

غذاهای مفید در زمستان

دبیر انجمن تحقیقات طب سنتی ایران غذاهای مفید در فصل زمستان را تشریح کرد.

یک پژوهشگر طب سنتی تشریح کرد:

راه‌های رفع عطش کاذب/فواید مصرف آب

یک پژوهشگر طب سنتی راه‌های رفع عطش کاذب و فواید مصرف آب را تشریح کرد.

آخرین اخبار