حتما بخوانید؛

جرم شناسی سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

سرقت يك نوع کج‌رفتاری است كه گاهی به صورت پنهان ، گاهی آشكار و گاه خشن صورت می گیرد و می توان گفت که از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و بايستی این موضوع به دقت مورد تحقیق وبررسی قرارگیرد.

آخرین اخبار