گزارش تصویری:

سربند یا زهرا بر سفره هفت سین براآنی ها/ تصاویر

توزیع سربند یا زهرا در بین جوانان نمادی از عشق و ارادت نسل چهارم به ا ئمه اطهار بود.

آخرین اخبار