جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح خبر داد:

۳ ماه کسرخدمت براي مشمولان متاهل اعزامي سال ۹۴/ بخشش اضافه خدمت مشمولان غايب

جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: براساس مقررات ابلاغي ستاد کل نيروهاي مسلح، مدت خدمت سربازي مشمولان اعزامي سال ۹۴ به بعد ۲۴ ماه است و مشمولان متاهل غيرغايبي که از سال ۹۴ به بعد، به خدمت اعزام شوند سه ماه کسر خدمت دریافت می‌کنند.

آخرین اخبار