در منطقه جرقویه سفلی صورت گرفت

بازدید مهندس فولادگر از کارخانه قارچ یکتا

در این بازدید طرح و برنامه ریزی پروژه رفع بو در کارخانه ی قارچ یکتا واقع در محمد آباد جرقویه سفلی مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش تایمز از سر بریدن سرباز سوری

روزنامه تایمز در گزارشی مصور به نقل از خبرنگار خود در سوریه، از سربریدن سرباز اسیر به دست عناصر وابسته به القاعده خبر داد.

آخرین اخبار