٣ روایت از قاچاق کالا با اتوبوس

«چتربازها» در شب جاده

هر اتوبوسی که می‌آمد پر بود. تکمیل تکمیل. دو روز دیگر مانده بود تا یکی از اعیاد مذهبی و دانشجو‌ها و سرباز‌ها و…. راهی خانه‌هایشان بودند.

آخرین اخبار