فیلم:

کشف و انهدام بزرگ ترین گروه ضد اخلاقی در شبکه های مجازی

در نتیجه ی رصد شبکه های مجازی اینترنتی در موضوعات ضد امنیتی، شبکه های سازمان یافته ترویج فساد و فحشا که هماهنگ با گروه های وابسته به سرویس های جاسوسی کشورهای بیگانه در حال عضو گیری بودند، شناسایی و توسط سربازان گمنام سایبری اطلاعات سپاه صاحب الزمان اصفهان منهدم گردیدند.

توسط کارشناسان سایبری اطلاعات سپاه صاحب الزمان استان اصفهان صورت گرفت؛

کشف و انهدام گروه سازمان یافته ضد اخلاقی در شبکه های مجازی

با وجود همه ی شایعات این روزهای رسانه های ضد انقلاب برای ناامن جلوه دادن فضای شهر اصفهان با استفاده از شایعه پراکنی در فضای مجازی، چشمان همیشه بیدار سربازان گمنام سپاه صاحب الزمان (عج) این بار هم توانستند اعضای گروهی ضد اخلاقی در شبکه های مجازی را شناسایی و دستگیر کنند که نشان از رصد شبانه روزی این محیط دارد.

آخرین اخبار