سربازان وطن در کمپین عاشقان پیامبر(ص)/تصاویر

تصاویری که سربازان وطن در پاسخ به اقدام توهین آمیز روزنامه شارلی ابدو، به کمپین اصفهان شرق ارسال کردند.

آخرین اخبار