سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد؛

الگوی پیشروی کرونا به سمت سرایت‌های خانوادگی

سخنگوی وزارت بهداشت، نسبت به شیوع انتقال ویروس کرونا از درون خانواده‌های ایرانی هشدار داد و گفت: یکی از رفتارهای اجتماعی خطرآفرین در برابر کرونا برگزاری مهمانی‌ها و دورهمی‌های خانوادگی است.

آخرین اخبار