دردنامه خانواده جاویدالاثر کاظم اخوان در روز خبرنگار؛

آیا عکاس و خبرنگار خبرگزاری پارس زنده است؟‬

ما به این باوریم و سران رژیم صهیونیستی نیز بدانند که نظام مقدس اسلامی ایران و قدرت و توان انتقام گیری از این رژیم جنایتکار بابت ربایش فرزندان غیورش را دارد و قادر است رژیم صهیونیستی را وادار به اعتراف و اقرار کند.

آخرین اخبار