سوءاستفاده از کم‌کاری ارشاد؛

درآمد میلیاردی تامین اجتماعی با سرانه درمان خبرنگاران +سند

بر اساس قرارداد بین وزارت ارشاد و سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد 50 درصد از حق بیمه و سرانه درمان خبرنگاران تحت پوشش صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران را وزارت ارشاد متقبل شود و 50 درصد مابقی را خود خبرنگاران پرداخت کنند.

آخرین اخبار