مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح کرد؛

همیشه آب به عنوان کالای رایگان در اختیار مردم بوده است

حاج رسولی‌ها، گفت:هیچگاه آب را در کشور به عنوان یک نهاده تلقی نکرده‌ایم و همیشه به عنوان یک کالای رایگان در اختیار مردم گذاشته شده است.

آخرین اخبار