حسام الدین سراج:

زاینده رود رگ حیاتی اصفهان است

خواننده محبوب و مردمی گفت: زاینده رود رگ حیاتی اصفهان است.

آخرین اخبار