تر نشدن زاینده رود با وعده‌های انتخاباتی؛

زاینده رود بار دیگر می‌خشکد/ سراب وعده‌ها مقابل چشم مردم

وعده انتخاباتی دولت برای احیای دائمی زاینده رود هنوز در گوش مردم اصفهان می پیچد اما طبق برنامه ریزی قرار است ۱۵ خرداد بار دیگر آب بر روی بزرگترین شریان حیاتی مرکز کشور قطع شود.

آخرین اخبار