دانشگاه، پسابرجام و سراب انتقال تكنولوژي!

هیچ دانشگاه و پژوهشگاهی در قراردادهای پسابرجامی دخالت داده نشد

قرارداد با ایرباس، همانگونه که گفته شده است، تنها شامل واردات خواهد بود. قرارداد پژو نیز تاکنون محرمانه باقی مانده است و شواهد نشان می‌دهد خبری از دخالت دانشگاه‌ها در آن دیده نمی‌شود

آخرین اخبار