نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی؛

اولین خواسته اصفهانی ها از استاندار جدید جاری شدن دایمی زاینده رود است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم استاندار جدید اصفهان اولین خواسته مردم اصفهان یعنی جاری شدن دایمی رودخانه زاینده رود را محقق کنند.

آخرین اخبار