استاندار اصفهان:

اصفهان میزبان 400 هزار گردشگر خارجی طی 3 سال آینده است

استاندار اصفهان گفت: پیش‌بینی می‌شود در سه سال آینده اصفهان میزبان 400 هزار گردشگر خارجی باشد که متأسفانه استان اصفهان با کمبود حدود 9هزار تخت مواجه می‌شود که جبران کمبود آن نیازمند سرمایه‌گذ‌اری 600 میلیارد تومانی است.

آخرین اخبار