بارش ها تاثیر زیادی بر آب سد زاینده رود نداشته، منتظر بهار شوید تا یخ بارش ها آب شود

معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان بیان کرد: در شرایط کنونی بارش‌ها نمی‌تواند تاثیر زیادی روی میزان آب پشت سد داشته باشد و باید برای ورود سیلاب‌ها به پشت سد منتظر بهار بود تا یخ این بارش‌ها آب شود.

ورودي سد6 و خروجي آن 18 مترمكعب؛

کاهش مخزن سد زاینده رود در ۴۳ سال اخیر بی سابقه است

مدیر سد زاینده رود میزان آب مخزن سد را در تراز نرمال یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب اعلام كرد كه هم اكنون نسبت پاييز گذشته 90 درصد كاهش را نشان مي دهد.

آخرین اخبار