معاون آب منطقه‌ای اصفهان:

آبی پشت سد زاینده‌رود نمانده است/ عبور از 2 ماه تابستان در سایه بحران

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: در حال حاضر 23 درصد از کل ظرفیت سد زاینده‌رود آب دارد که می‌توان گفت سد زاینده‌رود خالی است.

آخرین اخبار