سد زاینده رود باز شد/ اصفهانی ها از آبان منتظر جاری شدن آب باشند

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: از چند روز پیش آب سد زاینده رود اصفهان از منطقه غرب استان باز و تا تابستان بر پیکره باغات این منطقه جاری و ساری است.

آخرین اخبار