عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

ذخیره زاینده‌رود کمتر از ۱۳۰میلیون مترمکعب/آب برای کشت بهاره نیست

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود به کمتر از ۱۳۰ میلیون متر مکعب و به کمترین میزان خود طی ۵۰ سال اخیر رسیده است.

آخرین اخبار