عضو شورای اسلامی استان اصفهان مطرح کرد:

تشدید مشکلات آبی قطب کشاورزی اصفهان

عضو شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه بالغ بر یک میلیارد مترمکعب آب از سمیرم خارج می‌شود، گفت: سزاوار نیست این شهرستان و کشاورزان آن با این همه خروجی آب، تخصیص دائم نداشته باشند.

آخرین اخبار