کاهش ۴۳درصدی ورودی آب؛

۶۹ سد بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

افت بارندگی‌های امسال موجب شده تا از میان ۱۷۷ سد بزرگ کشور، ۶۹ سد همچنان کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده داشته باشند.

کاهش ۱۵ درصدی ورودی آب سدهای کشور؛

سد زاینده رود کمتر از ۴۰درصد ذخیره دارد

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه گذشته تا ۲۱ تیرماه جاری، در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران

کاهش 36 درصدی ورود روان‌آب به سدهای کشور/کمتر از ۵۰ درصد مخازن سدها پر از آب است

میزان ورودی روان‌آب‌ها و جریان‌های سطحی به سدهای کشور، از ابتدای سال آبی جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، ‌36 درصد کاهش داشته است.

آخرین اخبار