مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

وضعیت ذخیره سدهای مخزنی اصفهان مطلوب نیست

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: علاوه بر سد زاینده رود، وضعیت سایر سدهای مخزنی استان بحرانی است.

آخرین اخبار