مدیرعامل شرکت منابع آب ایران:

جیره‌بندی آب کشاورزی قطعی است/ذخیره سد زاینده‌رود ۱۴۲ میلیون مترمکعب

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران با اشاره به ذخیره ۱۴۲ میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود، گفت: به دلیل محدودیت منابع آب میزان خروجی آب از سدها برای کشاورزی به طور قطع جیره بندی خواهد شد.

آخرین اخبار