امام جمعه کفران:

نفوذ هم در صدر اسلام و هم در اوایل انقلاب اسلامی وجود داشته و دارد

حجت الاسلام شریفی: مسئله نفوذ یک چیز شوخی نیست. نفوذ هم در سدر اسلام و هم در اوایل انقلاب اسلامی وجود داشته و دارد و باید مراقب بود که دشمن رخنه پیدا نکند.

آخرین اخبار