حدیث روز/

سخن پیامبر(ص) درباره آیه «وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتيلاً»

رسول اکرم صلی الله علیه و اله: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف، مپاش و همچون شعر به شتاب و بريده و بريده مخوان.

آخرین اخبار