اعلام آمادگی نهاد ها و ارگانهای بخش جرقویه علیا در راهپیمایی روز قدس

حضور ما مرهمی بر قلب زخم دیده مردم غزه می باشد

مسئولین جرقویه علیا حضور خود را با جمله ای در باب همدردی با مردم مظلوم غزه به اثبات رساندند.

آخرین اخبار