حدیث روز/

سخن امام علی(ع) درباره ضرورت وجود حاكم و حكومت

گفتند: سخن تو درباره فرمانرواى نيكو كردار، درست، امّا تبهكار چگونه؟ فرمود: مؤمن به كار خود مى‏‌پردازد و نابكار بر خوردار مى‏‌شود…راههايتان امن مى‏‌شود، بازارهايتان رونق مى‏‌گيرد.

آخرین اخبار