سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

۹۰ درصد آب شرب کشور به فاضلاب تبدیل می‌شود

شاعری گفت: ۹۰ درصد آب شرب کشور به فاضلاب تبدیل می‌شود که در صورت بازچرخانی و تصفیه این میزان از فاضلاب ،بخش زیادی از بحران آب کشور حل می‌شود.

آخرین اخبار