مسکو:

آمریکا می‌تواند ظرف 24 ساعت برای حمله به سوریه آماده شود

سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره احتمال حمله آمریکا و متحدانش به خاک سوریه ظرف مدت 24 ساعت با توجه به تجهیزات نظامی منتقل شده به منطقه، هشدار داد.

آخرین اخبار