واکنش وزارت خارجه آمریکا بعد از 13 آبان

صدای دلگرم کننده از جانب دولت جدید ایران را می آزماییم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در رابطه با تحریم ها گفت: دولت معتقد است که «تحریم‌ها باید با راهبرد مذاکرات ما هماهنگ باشد»

آخرین اخبار