سخنگوی شورای شهر اصفهان:

کرایه سرویس مدارس اصفهان امسال ۲۰ درصد افزایش یافت

سخنگوی شورای شهر اصفهان گفت: کرایه سرویس مدارس اصفهان در سال جاری با افزایش ۲۰ درصدی روبه رو بوده است.

آخرین اخبار